5. výzva Karlovarského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

25.10.2011: Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 -  Počáteční vzdělávání.