5. výzva Královéhradeckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3 (OP VK)

04.10.2011: Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 -  Počáteční vzdělávání.