5. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělává

16.03.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlásilo 5. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Informuje o tom na svých webových stránkách.