800 milionů z evropských fondů na podporu dalšího vzdělávání jednotlivců (OP VK)

30.11.2011: Praha, 26. 10. 2011 – Ministerstvo školství včera vyhlásilo průběžnou výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů národních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v oblasti podpory „Individuálního dalšího vzdělávání“. Žadatelem o dotaci může být Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo jeho příspěvkové organizace.