Aktualizace Pravidel pro publicitu a vzoru velkoplošného panelu

30.04.2010: Od pondělí 3. 5. 2010 je účinná aktualizovaná Příloha č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro publicitu v rámci OP VaVpI, verze 3.0, a také revidovaná verze vzoru velkoplošného informačního panelu a stálé informační tabulky.