Aktualizace přílohy u výzvy č. 19

29.04.2010:

Upozorňujeme, že u výzvy č. 19 (oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit) došlo k aktualizaci přílohy č. 1 Omezení způsobilých výdajů.

Více informací naleznete zde: Aktualizace přílohy u výzvy č. 19