Aktualizace společných příloh příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

07.05.2010: Od pondělí 10. 5. 2010 je účinná příloha č. 8a) Monitorovací indikátory v rámci prioritní osy 1, verze 4.0, příloha č. 8b) Monitorovací indikátory v rámci prioritní osy 2, verze 5.0 a příloha č. 26) Doporučený vzor Přístrojového deníku, verze 1.0.
Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI naleznete zde    .