Analýza optimalizace procesů OP VK (1)

07.06.2012:
Manažerské shrnutí projektu „Analýza optimalizace procesů OP VK“, jehož cílem a účelem bylo zhodnocení podmínek implementace OP VK se zaměřením na snížení jeho administrativní náročnosti; dále na eliminaci případů, kdy ŘO a ZS nedodržují termíny stanovené pravidly OP VK; zjednodušení realizace projektů a snížení administrativní zátěže příjemců; zrychlení certifikace prostředků OP VK a zlepšení komunikace ŘO a ZS s příjemci a EK.
Více informací naleznete zde: Analýza optimalizace procesů OP VK