Analýza optimalizace procesů OPVK

28.04.2012:
Manažerské shrnutí evaluace „Analýza optimalizace procesů OPVK“, která byla zaměřena na zhodnocení podmínek implementace OPVK se zaměřením na snížení jeho administrativní náročnosti. Výsledky provedených šetření slouží řídícímu orgánu OPVK k eliminaci případů, kdy nejsou dodržovány termíny stanovené pravidly OPVK, ke zjednodušení realizace projektů a snížení administrativní zátěže příjemců i ke zrychlení certifikace prostředků OPVK.
Více informací naleznete zde: Analýza optimalizace procesů OPVK