Analýza výzev OP VK uskutečných v roce 2008

02.12.2009: Shrnutí nejdůležitějších poznatků a závěrů šetření, které analyzuje a hodnotí výzvy vyhlášené v roce 2008