Další schválené projekty IPo v prioritní ose Technická pomoc

19.02.2009: Dne 11.9.2008 bylo hlasováno o dalších předložených projektech IPo v rámci prioritní osy Technická pomoc 7.5a.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu. Byly schváleny 2 projekty, které předložil Královéhradecký kraj.
Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek