Dalších 1,5 miliardy korun z evropských fondů na posílení spolupráce vysokých škol a praxe

19.04.2011: Praha, 18. 4. 2011 – Ministerstvo školství dnes vyhlásilo novou výzvu v oblasti podpory „Partnerství a sítě“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Vysoké školy, vyšší odborné školy, výzkumné organizace a neziskové organizace mohou využít 1,5 miliardy korun, které jsou určeny na posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy.