Dotazy ze semináře v rámci PO 4, OP VaVpI - 26. 10. 2009

06.11.2009: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny dotazy, které byly vzneseny na semináři pro žadatele, který se uskutečnil dne 26. 10. 2009 v Praze. Tento seminář se týkal Výzvy číslo 1.4 -  Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).