Důležité upozornění pro příjemce v OP VK ve vazbě na změnu ZVZ - Nepřehlédněte! (Akualizace k 28.3.2

14.04.2012: Použití Příručky pro příjemce finanční podpory v rámci OP VK v souvislosti s novelou Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2012.