Evaluace komunikačního plánu OP VK

28.04.2012:
Manažerské shrnutí projektu „Evaluace komunikačního plánu OP VK“, jehož záměrem bylo provést průzkum mezi cílovými skupinami KoP za účelem aktualizace míry povědomí a kvality mínění o ESF a zejména OP VK, vyhodnocení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit OP VK, na základě provedené syntézy zjištění na úrovni OP VK i ESF v ČR navrhnout doporučení pro adekvátní zvýšení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit.
Více informací naleznete zde: Evaluace komunikačního plánu OP VK