Evropská komise akceptovala návrh změn vedoucích ke zlepšení čerpání v Operačním programu Vzdělávání

08.04.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o výsledku jednání zástupců Evropské komise a Ministerstva školství.
Na jednání byly představeny plány a již realizovaná opatření na zefektivnění a zrychlení čerpání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Další pracovní schůzka se uskuteční v květnu a bude na ní vyhodnocen pokrok v celém procesu. Dále byly dohodnuty pravidelné měsíční porady mezi představiteli EK a MŠMT, které mají vést ke zlepšení vzájemné informovanosti.

Více informací naleznete zde: Evropská komise akceptovala návrh změn vedoucích ke zlepšení čerpání v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost