Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

19.02.2009: Globální grant je forma "skupinového projektu", který v sobě zahrnuje množství grantových projektů. Vyhlašovatelem a správcem globálního grantu je kraj jakožto Zprostředkující subjekt Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který na základě výzvy s jasně stanovenými podmínkami přijímá a hodnotí grantové projekty předložené příjemci.
Zdroj: Zlínský kraj, Zobrazit celý článek