I. výzva v rámci globálních grantů OP VK byla ukončena

19.02.2009: Oddělení řízení grantů a projektů ukončilo dne 7. 7. 2008 ve 12:00 hod I. výzvu pro předkladatele do globálních grantů OP VK.

Do oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání bylo podáno rovných 100 žádostí, výše požadavků ze strany žadatelů činí 474,5 milionu korun, do oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávácími potřebami celkem 16 žádostí za 72,8 milionu Kč a 33 žádostí, v celkové výši 174 milionů korun, jsme přijali do oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Zdroj: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj