Informace o ukončení výzvy pro IPn oblasti podpory 3.2

16.05.2009:     Dne 16. dubna 2009 byla ukončena průběžná výzva  k předkládání individuálních projektů národních prioritní osy 3 Další vzdělávání, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, která byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, z důvodu vyčerpání alokace stanovené pro tuto průběžnou výzvu.