Kulatý stůl projektu EF-TRANS dne 18. 5. 2010

19.04.2010: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vás zve ke kulatému stolu k výstupům studie zpracované v rámci individuálního projektu národního (IPn) řešeného na MŠMT: Efektivní transfer znalostí (EF-TRANS).
Cílem kulatého stolu je diskutovat výstupy studie týkající se problematiky systémů komercializace výsledků výzkumu a vývoje ve vybraných státech EU (Finsko, Nizozemsko, SRN, Švédsko, Velká Británie apod.), ve Spojených státech, v Austrálii a v České republice, včetně přehledu dobrých praxí a přehledu systémů způsobů hodnocení dopadů výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Cílová skupina akce jsou vedoucí pracovníci VŠ a vědecko-výzkumných institucí, pracovníci činí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, pracovníci center transferu technologií atd.

Kapacita akce je 70 lidí.

Více informací a registrační formulář naleznete zde    .