MŠMT: Vyšší odborné školy mohou získat 150 milionů korun z evropských fondů

21.04.2011: Praha, 20. 4. 2011 – Ministerstvo školství vyhlásilo novou výzvu v oblasti podpory „Vyšší odborné vzdělávání“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Vyšší odborné školy, školy a školská zařízení a sdružení VOŠ mohou využít 150 milionů korun, které jsou určeny na zkvalitnění vzdělávání a na podporu rozšíření kapacit VOŠ. Důraz je kladen zejména na podporu spolupráce na úrovni vyšších odborných škol a praxe.