MŠMT připravuje ke spuštění další evropské projekty

19.02.2009: Praha, 25. září 2008 - Ve středu 24. září proběhla na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) veřejná prezentace dalších projektů připravovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Veřejná prezentace formou kulatého stolu a její vyhodnocení jsou podmínkou schválení těchto systémových projektů k realizaci. MŠMT připravuje v současné době celkem sedm projektů této kategorie pro terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, další pak jsou určeny pro oblast regionálního školství. Výrazné urychlení příprav v posledních měsících definitivně odvrátilo riziko prodlení s čerpáním evropských strukturálních fondů.
Zdroj: ERDF - MŠMT, Zobrazit celý článek