MŠMT vyhlašuje druhé kolo výzev k předkládání žádostí o globální granty

18.06.2010: MŠMT včera vyhlásilo tři výzvy k předkládání žádostí o globální granty v rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Nově vyhlášené výzvy zahrnují oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Oprávněnými žadateli o finanční podporu v rámci globálních grantů jsou kraje ČR kromě hl. m. Prahy, které mohou své žádosti předkládat v období 11. 10. 2010 – 15. 10. 2010.

Více informací naleznete zde    .