MŠMT vyhlašuje výzvu na podporu partnerství a sítí v terciárním vzdělávání (oblast podpory 2.4)

28.04.2010: Ministerstvo školství vyhlásilo 26. dubna 2010 novou výzvu v oblasti podpory Partnerství a sítě  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Více informací     o 3. výzvě k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě naleznete na internetových stránkách MŠMT a dokumenty k výzvě zde    .