Materiály ke stažení ze semináře pro příjemce finanční podpory z OP VK "veřejné zakázky"

10.02.2011: Materiály ke stažení ze semináře pro příjemce finanční podpory z OP VK "veřejné zakázky", který se konal dne 9.2.2011 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro