Materiály ke stažení ze semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK, prioritní osa 2, oblast p

05.02.2011: Materiály ke stažení ze semináře pro žadatele o  finanční podporu z OP VK, prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 který se konal v Brně dne 26.1.2011, jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.