Materiály ke stažení ze semináře pro žadatele o fin.podporu z OP VK, prioritní osa 2, oblast podpory

16.03.2011: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly publikovány materiály ke stažení ze semináře pro žadatele o fin. podporu k příležitosti vyhlášení výzvy č. 28 k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání, který se konal dne 7.3.2011 v Praze.