Metodický dopis č. 12 - Úprava postupu při používání prvků povinné publicity OP VK

19.12.2009: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zveřejněn Metodický dopis č. 12 - Úprava postupu při používání prvků povinné publicity OP VK.