Metodický dopis č. 18 – Metodika ukončování projektů OP VK

26.11.2011: Dopis je platný od 25. 5. 2011.