Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce p

11.08.2011: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl publikován metodický dopis č. 19.