Metodický dopis č. 8 - Pravidla pro výpočet celkového bodového hodnocení projektů u IPo a GP

18.06.2009: Metodický dopis č. 8 - Pravidla pro výpočet bodového hodnocení projektů u IPo a GP, platný od 4. února 2009