Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 3

14.05.2010: Na webových stránkách MŠMT byl zveřejněn dokument Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 3, verze 1.1.
Tímto metodickým pokynem vydává ŘO OP VaVpI s účinností od 13. května 2010 následující upřesnění k podmínce uvedené v bodě 2.5.2 Příručky pro žadatele PO3 verze 1.1 s ohledem na dosažení dopadu projektů předkládaných do výzvy 1.3 do způsobilého regionu. Zároveň se tímto doplňuje Příloha Projektové žádosti č. 4 Doklady o přijatelnosti příjemce (Seznam Příloh Projektové žádosti – Příloha č. 6c) Příruček pro žadatele a příjemce). 

Metodický pokyn naleznete zde    .