Miliony na podporu rovných příležitostí

05.12.2009: Praha, 4. prosince 2009 - Dne 3. prosince 2009 zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy seznam projektů, které pomohou odstraňovat bariéry v rovném přístupu ve vzdělávání dětí a žáků.
Celkem 67 projektů uspělo ve výzvě „Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami", vyhlášené v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zájemci o finanční dotace předložili v období květen až červenec 139 projektů a ucházeli se o částku 800 milionů Kč. Tato částka bude využita beze zbytku.

Více informací naleznete zde    .