Ministerstvo školství podpoří z evropských peněz mj. finanční gramotnost mládeže nebo projekty na oc

26.01.2011: Ministerstvo školství vyhlásilo novou výzvu v oblasti podpory „Rovné příležitosti dětí a žáků včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). 
Školy, školská zařízení, VŠ a neziskové organizace mohou využít 120 milionů korun, které jsou určeny na prevenci sociálně-patologických jevů, dále na vzdělávání pracovníků neziskových organizací a středisek volného času, apod.

Více informací naleznete zde: Ministerstvo školství podpoří z evropských peněz mj. finanční gramotnost mládeže nebo projekty na ochranu dětí před zneužitím jejich osobních profilů na internetu