Monitorovací zpráva v Benefit7 (OP VK)

24.05.2012: Platná verze monitorovací zprávy a jejích příloh od 2. 3. 2011.
Více informací naleznete zde: Monitorovací zpráva v Benefit7