NEWSLETTER MŠMT Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. 1

07.09.2012: V příloze naleznete první číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila Sekce řízení OP VK ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.