Nová verze prováděcího dokumentu k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

19.02.2009: Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost navazuje na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který byl Evropskou komisí schválen dne 12. října 2007. Tento dokument byl vypracován v souladu s metodickým podkladem Ministerstva pro místní rozvoj pro zpracování priorit operačních programů pro období 2007—2013 a rozpracovává úroveň oblastí podpory, které v kontextu programu slouží jako nástroje pro dosažení cílů prioritních os a ve vztahu k příjemcům mají povahu realizačních programů (nejnižší úroveň operačního programu). Uveřejněná verze Prováděcího dokumentu OP VK byla dne 6. prosince 2007 schválena Monitorovacím výborem OP VK.
Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek