Novinky v rámci elektronické monitorovací zprávy - Benefit7 (OP VK)

14.04.2012:
Řídicí orgán OP VK upozorňuje příjemce finanční podpory z OP VK, že od 1. 3. 2012 dochází ve webové aplikaci Benefit7, záložka Monitorovací zpráva, k úpravám, které částečně mění pracovní postupy pro ty z příjemců, kteří využívají systém monitorovacích zpráv v aplikaci Benefit7. Současně ŘO OP VK připravil přehled častých dotazů a chyb, které se v monitorovacích zprávách vyskutují.