O projektu EU peníze školám

16.12.2009: Výsledkem projektu EU peníze školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ). Jejím smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se v základním vzdělávání dlouhodobě ukazují jako problematické. Podporou sedmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace.
Více informací naleznete zde: O projektu EU peníze školám