Oznámení o výsledku veřejné zakázky "Studie proveditelnosti projektu PIVO..."

23.05.2009: Oznámení o výsledném pořadí uchazečů a výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky "Studie proveditelnosti projektu PIVO (Podpora individuálního vzdělávání občanů) II".