Oznámení o výsledném pořadí uchazečů a výběru nejvhodnější nabídky - "Zpracování modelových projektů

16.05.2009: Výsledek zadávacího řízení "Zpracování modelových projektů do globálních grantů OP VK realizovaných Plzeňským krajem".