Postupy při řešení nesrovnalostí v projektech OP 1.4 a 1.5 (OP VK)

14.04.2012:
Dokument popisuje další kroky, které budou následovat po kontrole projektu, při které vzniklo podezření na nesrovnalost, případně porušení rozpočtové kázně.