Prezentace pro příjemce oblasti podpory 1.5 OP VK – realizace projektu, autorská práva a veřejné zak

15.05.2012:
Prezentace pro příjemce oblasti podpory 1.5 k realizaci projektu (projektové řízení, finanční řízení, dokladování výstupů a monitorovacích indikátorů), problematice autorských práv a veřejných zakázek.