Příjem projektových žádostí v rámci Výzvy 1.4, PO 4, OP VaVpI

16.09.2009: Upozornění týkající se Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.