Přijaté projektové žádosti v rámci Výzvy číslo 1.4, PO 4, OP VaVpI

14.04.2010: Na webových stránkách MŠMT byla zveřejněna tabulka se seznamem přijatých projektových žádostí v rámci vyhlášené Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.