Příručka k plnění Výběrového řízení v Benefitu7 (OP VK)

07.01.2012:
ŘO OP VK vydává příručku k plnění Výběrového řízení.