Příručka pro příjemce OP VK verze 3, platná od 21. 10. 2009

23.10.2009: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydává 3. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, platnou od 21. 10. 2009 a účinnou od  30. 10. 2009.