Příručka pro příjemce OP VK verze 4 (platná od 30. 6. 2010)

03.07.2010: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydává 4. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, platnou od 30.6. 2010 a účinnou od 1. 8. 2010.