Příručka pro příjemce OP VK verze 5, platná od 9. 8. 2011 (OP VK)

12.08.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán OP VK, vydalo 5. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, platnou od 9. 8. 2011 a účinnou od 6. 9. 2011. Informuje o tom na svých webových stránkách.