Příručka pro příjemce OP VK verze 6, platná od 29. 6. 2012 (OP VK)

30.06.2012:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán OP VK, vydává 6. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, platnou i účinnou od 29. 6. 2012.